Kronika Turističnega društva Kokrica

Turistično društvo Kokrica je bilo ustanovljeno leta 1971, vendar je prvo leto delovalo pod okriljem TD Kranj. Leta 1972 se je osamosvojilo, zato se to leto šteje kot začetek delovanja društva. Problem, ki je nastal ob zasipanju bajerjev, ki so nastali na glinokopih bivše opekarne v Bobovku, je združil krajane enakih misli in na pobudo njih je bilo ustanovljeno Turistično društvo. Pod vodstvom prizadevnih članov društva so se kmalu pokazali sadovi njihovega dela, okolica jezerc je postala čistejša, ljudje so vedno rajši prihajali na sprehode okrog jezerc ali kopanje.

Kratki procentualni razvoj Turističnega društva (naš namen je ustvarjati in se razvijati še naprej) –>

Ustanovitev 5%
Izdana kronika Kokrice 10%
Urejen krajevni park 20%
Organiziranje 1. maškarade na Čukovem bajerju 24%
Številni drugi dogodki 45%

Kronološki pregled

Delo v letu: 1972 (03.03.1972)
Ustanovni občni zbor turističnega društva
Društvo šteje 161 članov
Naloge društva:
preprečitev zasipavanja Čukovih bajerjev s komunalnimi odpadki
ureditev okolice Čukovih bajerjev
poskrbeti za oddajo turističnih sob
skrbeti za urejenost vasi
Delo v letu: 1972
Izdali razglednico Kokrice
Organizirali očiščevalno akcijo, katere se je udeležilo 110 krajanov (zadnja leta je udeležba na teh akcijah le okrog skromnih 20 krajanov)
Prizadevali smo si pridobitev lokacije za rekreacijski center v Bobovku
Delo v letu: 1973
Sprejem fantovščine ‘KMEČKE OHCETI 73′, ki je bila v Preddvoru
Delo v letu: 1979
Prva razstava ročnih del
Delo v letu: 1980
Sodelovanje pri POHODU NA POLJANO
2. razstava ročnih del
Postavitev prve brunarice ob Čukovem bajerju
Delo v letu: 1981
Izdan je občinski odlok o zavarovanju Čukovih bajerjev
Razstava ročnih del
Naročen ureditveni načrt za krajevni park pri gasilskem domu
Delo v letu: 1982
Izdana je kronika Kokrice (avtor: Minca Gregorc)
Ureditev prostora na razpotju med Golniško in Mlaško cesto
Nabavljena so prva igrala za otroško igrišče ob brunarici pri Čukovem bajerju
Razširitev brunarice s podkletitvijo ob Čukovem bajerju
Delo v letu: 1983
Urejen je krajevni park in postavitev skulpture Jožeta Volariča MIR IN PRIJATELJSTVO
Zabetonirano je plesišče pri brunarici TD
Urejena pot in parkirišče pri brunarici
Delo v letu: 1984
Ustanovljena je folklorna skupina LIPA in nabavljene gorenjske narodne noše
Delo v letu: 1985
Pokrije se plesišče pri brunarici TD – postavitev odprte lope
Pripravljena je prva tradicionalna prireditev VEČER OB BAJERJU (10X)

Delo v letu: 1986
Za folklorno skupino LIPA so nabavljene štajerske narodne noše
Sodelovanje na razstavi cvetja v Cerkljah
Zgraditev sanitarij s teraso ob brunarici
Pripravljena je 2. prireditev VEČER OB BAJERJU
Delo v letu: 1987
Meseca maja je organizirana biserna poroka zakoncev Bradač v stilu kmečke ohceti
Pripravljena je 3. prireditev VEČER OB BAJERJU
Organizirano je MARTINOVANJE s prikazom starih ljudskih običajev
Za folklorno skupino LIPA je nabavljen kontrabas in tržaške narodne noše
Delo v letu: 1988
Ponovna ureditev krajevnega parka po napeljavi telefona in CTV
Pripravljena je 4. prireditev VEČER OB BAJERJU
Organiziranje proslavljanja 100-letnice naše krajanke
Sodelovanje na razstavi cvetja v Cerkljah
Začetek z organiziranjem ČAJANK 1x mesečno v zimskem času, kar delamo še sedaj (pripravljeno je bilo že 106 tovrstnih predavanj)
Organiziranje prevoza DEDKA MRAZA s konjsko vprego po celotni KS
Delo v letu: 1989
Organiziranje na ledu Čukovem bajerju
Izgraditev kleti za novo brunarico
Postavitev nove brunarice
Pripravljena je 5. prireditev VEČER OB BAJERJU
Praznovanje 5. obletnice delovanja FS LIPA
Organiziranje prevoza DEDKA MRAZA s konjsko vprego po KS
Delo v letu: 1990
V novo brunarico je napeljan lasten električni in vodovodni priključek
Otvoritev nove brunarice ob Čukovem bajerju
Zasaditev lipe ob brunarici
Pripravljena je 6. prireditev VEČER OB BAJERJU
Začetek ur pravljic v brunarici
Organiziranje petih ČAJANK
Delo v letu: 1991
Ob brunarici je posajen divji kostanj
Organizacija petih ČAJANK
Organizacija 10 ur pravljic za otroke
Organizacija MAŠKARADE na ledu
Pripravljena je 7. prireditev VEČER OB BAJERJU
Izbran je logotip društva – mamut (v ospredju Čukov bajer, v ozadju Storžič)
Delo v letu: 1992
Organizacija ČAJANK
Organizacija MAŠKARADE
Organizacija akademije ob 20-letnici društva
Postavljen je reklamni kozolec ob brunarici
Predstavitev društva na sejmu kmetijstva in gozdarstva v Kranju
Organiziran je 1. DRUŽINSKI POHOD
Zgraditev pomola za kopalce v Čukovem bajerju
Pripravljena je 8. prireditev VEČER OB BAJERJU
Sodelovanje na razstavi cvetja v Cerkljah
Sodelovanje na kmečki ohceti v Preddvoru
Organiziran je literarni večer s pesnico Francko Tronkar in citrarjem Marjanom Betonom
Sklenjen je dogovor o 5-letnem najemu zemljišča z družino Zabret
Delo v letu: 1993
Priprava ČAJANK
Priprava DRUŽINSKIH POHODOV
Pripravljena je 1. prireditev DIH POMLADI, ki jo ohranjamo še sedaj
Sodelovanje na razstavi cvetja v Cerkljah
Pripravljena je 9. prireditev VEČER OB BAJERJU
Pripravljena je razstava gob v brunarici
Sodelovanje na sejmu GOST TUR v Mariboru
Delo v letu: 1994
Pripravljen je kuharski tečaj v šoli (vodil Galjot)
Organizirana je prireditev DIH POMLADI
Organizirana je MAŠKARADA
Organizirana je 10. prireditev VEČER OB BAJERJU – zadnja, kar v prihodnjih letih nismo dobili več dovoljenja zanjo
Sodelovanje na sejmu Alpe-Adria v Ljubljani
Sodelovanje na sejmu kmetijstvo in gozdarstvo v Kranju
Razpustitev FS LIPA
Delo v letu: 1995
Priprava ČAJANK
Priprava DRUŽINSKIH POHODOV
Sodelovanje na sejmu Alpe-Adria v Ljubljani
Organizacija prireditve DIH POMLADI
Pripravljena je 1. prireditev SEKANJE VELIKONOČNIH PIRHOV
Pripravljen ciklus 6-predavanj z naslovom BOLEZNI SRCA IN OŽILJA
Pripravljena igrica TETA PEHTA ob Čukovem bajerju
Pripravljenih 6 pravljic ob krušni peči pri OREHARJU za lokalno televizijo TELE-TV v Kranju
Priprava koncerta božičnih pesmi v izvedbi ansambla Slovenija
Delo v letu: 1996
Organiziran je kuharski tečaj na osnovni šoli Kokrica (vodila Justina Dolenc)
Organiziran prikaz obrezovanja sadnega drevja (vodil ing. Benedičič)
Organiziran tečaj REIKI
Organiziran tečaj dihanja
Organizacija MAŠKARADE
Organizirana je 2. prireditev SEKANJE VELIKONOČNIH PIRHOV
Organizirana je prireditev DIH POMLADI
Organizirana je prireditev DAN KOKRICE
Priprava ČAJANK
Priprava DRUŽINSKIH POHODOV
Priprava predavanj o raku
Priprava predavanj o gojenju in uživanju gob
Priprava predavanj o kranjski odpravi v Ande
Organiziranje in financiranje novoletnega koncerta pihalnega orkestra MO Kranj
Prispevanje 600.000,00 SIT za asfaltiranje Partizanske poti
Delo v letu: 1997-1999
Organizacija tradicionalnih prireditev: ČAJANKE, DRUŽINSKI POHODI, MAŠKARADE, SEKANJE PIRHOV, DIH POMLADI
Delo v letu: 2000
Priprava prireditev SEKANJE VELIKONOČNIH PIRHOV
Priprava prireditve DIH POMLADI
Priprava ČAJANK
Priprava DRUŽINSKIH POHODOV
Priprava prireditve SPRAVILO REPE
Priprava prireditve VEČER OB KRUŠNI PEČI
Sodelovanje od DNEVU ŠOLE NA KOKRICI
Organizacija in sofinanciranje MIKLAVŽEVANJA
Organiziranje novoletnega koncerta pihalnega orkestra MO Kranj
Delo v letu: 2001
Priprava prireditev MAŠKARADE
Priprava prireditve DIH POMLADI
Priprava ČAJANK
Priprava DRUŽINSKIH POHODOV
Priprava prireditve SPRAVILO REPE
Priprava prireditve VEČER OB KRUŠNI PEČI
Priprava prireditve SEKANJE VELIKONOČNIH PIRHOV
Organizacija in sofinanciranje MIKLAVŽEVANJA
Organiziranje novoletnega koncerta pihalnega orkestra MO Kranj
Poleg omenjenega organizira TD vsako leto še najmanj 2 očiščevalni akciji v celotni krajevni skupnosti, skrbi za urejenost krajevnega parka. Poskrbi za vsakoletno ocenjevanje najlepše urejenih hiš in vrtov ter ob koncu leta petim najboljšim podeli skromne nagrade.