Ocenjevanje najlepše urejenih hiš in vrtov bo potekalo v poletnem času, datumi pa bodo naknadno objavljeni.