PRAVILNIK O POSLOVANJU BOLŠJEGA TRGA NA KOKRICI

V sodelovanju s društvom upokojencev prirejamo vsako prvo soboto v mesecu bolšji sejem. Sejem je odprt od 8h do 12h.
Na sejmu lahko sodeluje vsak.
PRAVILNIK O POSLOVANJU BOLŠJEGA TRGA NA KOKRICI

1. Krajevna skupnost Kokrica, Cesta na Brdo 30, 4000 Kranj je organizator bolšjega trga na Kokrici, ki praviloma poteka vsako prvo soboto v mesecu od 08:00 do 12:00 ure pred in/ali v prostorih Kulturnega doma na Kokrici, Cesta na Brdo 30, 4000 Kranj. Izvedba bolšjega trga se objavi vsaj 14 dni pred dnem izvedbe na lokalno običajen način.

2. Bolšji trg je namenjen prodaji starin in rabljenih predmetov v smislu garažnega sejma. Na bolšjem trgu ni dovoljena prodaja živilskih proizvodov, zdravil, medicinskih pripomočkov in drugih živilskih in neživilskih izdelkov, katerih proizvodnja ali prodaja je prepovedana ali omejena. Za izdelke, ki ne ustrezajo zakonskim pogojem, odgovarja prodajalec.

3. Na bolšjem trgu lahko prodajajo le fizične osebe, ki upoštevajo navodila organizatorja, plača nadomestilo za stroške organizacije bolšjega trga v višini 5 EUR, upošteva določila tega pravilnika in druge predpise, ki urejajo področje proizvodnje in trgovanja s proizvodi.

4. Prodaja predmetov je dovoljena le na določenem prodajnem mestu, ki ga zagotovi organizator. Zasedba prodajnega mesta je dovoljena le po predhodni prijavi pri organizatorju bolšjega trga.
Prodajno mesto predstavlja en pult največje dimenzije 220×80 cm. Vsak prodajalec lahko zasede le eno prodajno mesto.

5. Prodajalci so dolžni prodajo in razstavo blaga opravljati tako, da s tem ne motijo ostalih udeležencev in bližnjih stanovalcev.

Vsi prodajalci so dolžni po zaključku obratovalnega časa temeljito očistiti svoj prodajni prostor in ga zapustiti do 13:00 ure.

Prodajalci smejo uporabljati samo organizatorjevo opremo, ne smejo posedati po prodajnih pultih, ovirati drugih prodajalcev, obešati blaga na stene ali kakorkoli drugače poškodovati organizatorjevega inventarja.

Prodajalec mora na vidnem mestu prodajnega prostora navesti svoje ime, priimek in naslov.

Prodajalci odgovarjajo za kakovost in izvor predmetov, ki so predmet prodaje na bolšjem trgu, ter za poškodovanje ali uničenje organizatorjevega inventarja ali prodajne opreme. Vso morebitno škodo povzročeno organizatorjevem inventarju ali prodajni opremi morajo prodajalci poravnati na trgu samem.

6. Organizator ne odgovarja za kakršnokoli povzročeno škodo, poškodbe in odtujitev blaga posameznih prodajalcev.

7. Dostava blaga je dovoljena z vozili le od 7:30 do 8:30 ure. Prodajalci so dolžni takoj po končani dostavi svoja vozila odstraniti in jih parkirati v skladu s predpisi.

8. Prodajna mesta se oddajo prodajalcem po vrstnem redu, glede na čas prijave na dan bolšjega trga, v pisarni Krajevne skupnosti Kokrica, Cesta na Brdo 30, 4000 Kranj ali v poštnem nabiralniku KS. Vnaprejšnja rezervacija prodajnega mesta je možna za največ polovico razpoložljivih prodajnih mest.

Prodajalec, ki želi vnaprej rezervirati prodajno mesto, mora najkasneje do zadnjega ponedeljka pred izvedbo bolšjega trga oddati pisno prijavo v pisarni Krajevne skupnosti Kokrica in plačati nadomestilo za uporabo prodajnega mesta. Rezervirano prodajno mesto mora prodajalec zasesti najkasneje do 08:00 ure na dan bolšjega trga, drugače izgubi pravico rezervacije. Že plačano nadomestilo se v primeru neudeležbe ali nepravočasne zasedbe ne vrne.

9. Na bolšjem trgu je dovoljena predstavitev humanitarnih organizacij ter zavodov in društev s sedežem v Krajevni skupnosti Kokrica.

Kokrica, 15.01.2013 Mag. Igor Hribar, predsednik Sveta KS Kokrica