PRAVILNIK O OCENJEVANJU IN PODELITVI PRIZNANJ “NAJLEPŠE UREJENA HIŠA Z VRTOM”

1. Turistično društvo Kokrica v okviru svojih aktivnosti in v skladu z vsakoletnim programom dela organizira ocenjevanje urejenosti hiš z vrtovi v Krajevni skupnosti Kokrica.

2. Ocenjevanje izvede štiričlanska komisija, ki jo imenuje upravni odbor.

3. Komisijo sestavlja predsednik komisije in trije člani.

4. Člani komisije najmanj 4x (štiri krat) v tekočem letu obiščejo in si ogledajo vse hiše in ostale objekte v Krajevni skupnosti. Pri ogledu posebno pozornost posvetijo nasadom rož in splošni urejenosti vrtov, stanovanjskih hiš z okolico.

5. Komisija po vsakem ogledu izvede ocenjevanje. Vsak član komisije neodvisno oceni določeno hišo z oceno od 1 do 10. Poprečje ocen vseh ocenjevalcev, vseh ogledov nam da vrstni red kandidatov za priznanja. Končni vrstni red kandidatov za priznanje na predlog komisije potrdi upravni odbor TD.

6. Turistično društvo Kokrica podeljuje skupno sedem priznanj in sicer pet priznanj za najlepše urejeno hišo z vrtom, eno priznanje za najlepši balkon in eno priznanje za najlepši gorenjski nagelj.

7. UO lahko za posamezno leto določi dodatne ali nove kriterije ocenjevanja (za otroška igrišča, novoletno okrasitev, eko zelenjavni vrt in podobno) o čemer obvesti krajane z obvestilom v “Vaščanu”.

8. Poleg priznanj TD podeljuje tudi nagrade Društva in sponzorjev.

9. Posameznik ki je že prejel priznanje, lahko za isti namen ponovno prejme priznanje po preteku 5 (petih let).

10. Prejemniki priznanj ne morejo biti člani komisije za ocenjevanje.

11. Priznanja se praviloma podeljujejo na prireditvi “DIH POMLADI” za preteklo leto.

12. Komisija pri ocenjevanju oskrbi ustrezno slikovno gradivo.